Profil TORCH

11.500 RSD
Recoltare Gratuită

Vreme izdavanja rezultata:

  • 8 dana

TORCH je skraćenica koja sadrži početna slova za pet  i više infekcija  koje se preko posteljice mogu preneti sa majke na plod i negativno  uticati na razvoj samog ploda:

T - Toksoplazmoza
O - OSTALE  INFEKCIJE ( sifilis, listerioza, infekcija virusom HIV-a, Varicella virusom, virusom hepatitisa B i parvovirusom B19 )
R - Rubeola
C - Infekcija Citomegalovirus-om
H - Infekcija Herpes simplex virus-om

Torch profil predstavlja panel testova koji se rade u cilju otkrivanja ovih bolesti.

Ovaj panel obuhvata:

Toxoplasma gondi– IgG At
Toxoplasma gondii – IgM At
Rubella – IgG At
Rubella – IgM At
CMV – IgG At
CMV – IgM At
HSV 1 – IgM At
HSV 1 – IgG At
HSV 2 – IgM At
HSV 2 – IgG At

Većina obolelih majki može proći sa blagim  ili umerenim simptomima,  ali posledice koje ove infekcije ostavljaju  na plod su mnogo ozbiljnije  ,naročito zbog toga što terapija koju majka uzima  često nema uticaja  na  tok infekcije kod fetusa.  Kliničke manifestacije mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste  patogena i gestacijske starosti u trenutku oboljevanja.

Toxoplasma gondi

Toksoplazmoza je parazitoza koju izaziva jednocelijski parazit – Toxoplasma gondii. Može oštetiti bilo koji organ ili tkivo,ali su posebno osetljive ćelije retikuloendotelnog sistema i nervne celije. 
Kod čoveka infekcija se može manifestovati na različite načine.

Epidemiologija
Postoji nekoliko puteva  prenošenja bolesti: gutanjem kontaminirane i nedovojlno kuvane hrane (svinjetina, govedina, ovce, školjke),  sa životinje na  čoveka,  od majke do fetusa (urođena), a  retko - transfuzijom krvi ili transplantacijom organa.

Mačke igraju važnu ulogu u širenju toksoplazmoze.
Smatra se da su jedini pravi domaćini i kod njih zreli oblici toksoplazme parazitiraju u crevima ,a  oociste se izbacuju u spoljašnju sredinu preko izmeta. 

Toksoplazmoza u trudnoćI:

U većini slučajeva trudnica nema simptome ili  ima  vrlo   blage manifestacije slične prehladi.   Što se ranije infekcija pojavi  u trudnoći, to su teže komplikacije kod bebe. Većina infekcija u ranoj trudnoći dovešće do pobačaja ili  rađanja mrtvorođenog ploda, dok preživela deca mogu biti rođena sa ozbiljnim zdravstvenim problemima: epilepsijom, hepato-splenomegalijom, žuticom, teškim infekcijama očiju.

Deca inficirana u trećem trimestru trudnoće rađaju se sa blagim simptomima ili bez ikakvih kliničkih simptoma. Međutim,treba naglasiti da relativno visoki procenat inficirane dece ne pokazuje odmah znake infekcije ,već se ozbiljnije posledice mogu javiti  čak više meseci ili godina posle rođenja.

RUBELLA

Rubeola je visoko zarazna virusna bolest koja se najčešće javlja kod dece (deo je grupe osipnih  bolesti u detinjstvu- Varichella,Morbili itd.)

Epidemiologija
Jedini pravi  domaćin ovog virusa je čovek .  Virusna infekcija se javlja uglavnom u zimskim, prolećnim  i ranim letnjim mesecima. Prenos je  lak, direktan, kapljičnim putem (kašljanjem i kijanjem ), kao  i  prilikom direktnog  kontakta sa sekretom iz nosa i ždrela inficiranih osoba.

Virus je takođe prisutan u urinu, fecesu i koži zaraženih ljudi. Period inkubacije je 14-21 dan.

Infekcija u ​​trudnoći
Infekcija rubeolom je obično asimptomatska dečja bolest,  bez mnogo komplikacija i sa vrlo malim stepenom morbiditeta.
Međutim, ukoliko se primarna infekcija (koja se javlja  kada osoba do tada  nije bila u  kontaktu sa patogenom i nema antitela) javi  kod trudnica i to  tokom prvog tromesečja  trudnoće,  često dovodi do fetalne smrti ili velikih  oštećenja fetusa. Može doći do  povreda  oka (katarakta, mikroftalmija - 53%), gluvoće (30%), oštećenja  srca ( plućna stenoza - 70%), psihomotorne retardacije (30%), abnormalnosti kostiju, mikrocefalije,zastoja  u rastu fetusa, hepatitisa, hepatosplenomegalije, trombocitopenije, meningitisa itd..
Neke od ovih abnormalnosti ispoljavaju se tek 1-2 godine nakon rođenja.

Rizik od oštećenja embriona i fetusa zavisi od agresivnosti i teratogenosti virusa.
Važno je naglasiti da  ukoliko se infekcija javi u  prvih  12 nedelja trudnoće,  kod više  od  85%  fetusa će se javiti teški defekti. U periodu između 13. i 16. nedelje taj rizik je i dalje veliki ( oko  54%), a smanjuje  se tek nakon 20. nedelje, kada iznosi 4%.

Prevalenca žena (koje nemaju antitela na rubeolu i zbog toga nemaju zaštitu  od ove bolesti ) u delu populacije koji je vakcinisan iznosi  оkо 1,8%,  dok u nevakcinisanoj populaciji  taj procenat može biti i preko 40.

Citomegalovirus CMV  

Humani citomegalovirus (HCMV, humani herpesvirus-5, HHV-5) spada u rod citomegalovirusa iz porodice Herpesviridae (subporodica Betahepesvirinae) . To je DNK virus koji  inficira  40% -100%  opšte populacije, uzrokujući uporne infekcije, klinički manifestne ili subkliničke, sa periodičnim i spontanim reaktivacijama. Primarna infekcija HCMV, koja se obično javlja  u prve dve decenije života, prolazi bez simptoma ili se manifestuje  u obliku gripa ili mononukleotskog sindroma(infektivna mononukleoza),  ali bez stvaranja antitela i uz  mogućnost periodične reaktivacije virusa.

Epidemiologija
Citomegalovirus se nalazi u mnogim telesnim tečnostima tokom aktivne infekcije, uključujući pljuvačku, urin, krv, majčino mleko, amnionsku tečnost, spermu, vaginalni  sekret i likvor. Lako se prenosi sa jedne osobe na drugu  bliskim fizičkim  kontaktom ili kontaktom sa zaraženim predmetima.

Infekcija citomegalovirusom u trudnoći
Citomegalija je najčešća virusna urođena infekcija na svetu. I primarne i reaktivacijske  infekcije mogu dovesti i do fetalnih infekcija. Prevalenca urođenih infekcija citomegalovirusom pri rođenju kreće se od 0,3% do 2,4%. Bolest  ima različite oblike manifestacije, od prevremenog rođenja do  encefalitisa, gluvoće, hematoloških poremećaja i smrti. Virus se može preneti sa zaražene majke na plod u toku same trudnoće, tokom porođaja ( prolaskom novorođenčeta kroz porođajni kanal), kao i nakon rođenja,  dojenjem, jer se virus izlučuje u majčinom mleku.
Infekcija u toku trudnoće predstavlja veliki problem jer je infekcija majke obično asimptomatska, a plod može biti oštećen u različitom stepenu. 
Posledica ove infekcije može biti smrt ploda, ali i nastanak inkluzione bolesti novorođenčeta koja zahvata centralni nervni sistem, pa su infekcije praćene mentalnom retardardacijom, gluvoćom i oštećenjem vida.  Ipak, većina novorođenčadi (90% ) nema simptome na rođenju, već  se znaci oboljenja javljaju kasnije.

Herpes simplex virus (HSV)

Herpes simplex virus (HSV) je DNK virus koji pripada porodici Herpesviridae, podfamiliji Alphaherpesvirinae. 

Postoje dva različita tipa herpes virusa: HSV1 i HSV2. HSV1 je uglavnom povezan sa infekcijama oka i usta, dok HSV2 izaziva genitalne lezije. Prevalenca HSV1 infekcija u opštoj populaciji procenjuje se na 70-80%, dok je za HSV2 oko 17-25%.

Iako se HSV1 i HSV2 prenose na različite načine i utiču na različita područja tela, često postoji preklapanje u epidemiologiji i kliničkim manifestacijama infekcija izazvanih sa ova dva virusa. Oni ostaju u telu tokom celog života  i mogu da ispoljavaju simptome koji privremeno nestaju, ali se i kasnije ponovo vraćaju.

Primarne infekcije HSV1 javljaju  se pretežno u detinjstvu; nakon infekcije orofarinksa , virus kolonizuje ganglije  trigeminalnog nerva gde ostaje u stanju mirovanja. Najvažnija klinička manifestacija kod dece je gingivostomatitis, dok su u starijim godinama karakteristične infekcije gornjih disajnih puteva i sindrom sličan infektivnoj mononukleozi.

Genitalni  herpes mogu  izazvati HSV1 (15% slučajeva) i HSV2 (85% slučajeva). Primarne infekcije HSV2 prenose se seksualnim putem. U početku se replikacija HSV2 javlja u genitalnoj regiji  i praćena je kolonizacijom sakralnih ganglija. Simptomi primarne infekcije uključuju pruritus, lokalni bol i limfadenopatiju. Kod žena se infekcija manifestuje pojavom plikova na sluznici usana i vagine, dok se kod muškaraca lezije nalaze na glaviću i  prepucijumu. Nekada, primarne lezije  mogu biti praćene sistemskim simptomima kao što su: groznica, glavobolja, fotofobija, mijalgija, opšta malaksalost. 

Epidemiologija
Herpes se prenosi dodirom, ljubljenjem  i seksualnim kontaktom. Virus ulazi u sluznicu (okularnu, oralnu i genitalnu) i lokalno se replicira. Klinički tok infekcije je promenljiv, a simptomi ponekad mogu bitii minimalni i proći  nezapaženo. Kada osoba ima oralni herpes ili groznicu,obično se pojavljuje na ili oko usana. Herpesne promene se mogu pojaviti u usnoj duplji, ali se to obično javlja  samo prvi put. Simptomi mogu trajati nekoliko nedelja i duže. Sto se tice genitalnog herpesa, većina ljudi  ima veoma blage simptome koji prolaze nezapaženo, ili imaju simptome, ali ih ne prepoznaju kao znake  ove infekcije.

HSV infekcija u trudnoći
Neonatalni herpes, koji može biti uzrokovan bilo kojom vrstom HSV-a prenosi se preko zaraženih majki, obično za vreme porođaja. Često je infekcija subklinička (nedostatak izveštavanja o genitalnim lezijama), posebno kod trudnica koje su ranije dolazile u kontakt sa HSV1.
Novorođenče može razviti herpes virus infekciju kroz kontakt sa zaraženim sekretima majke u trenutku dok prolazi  kroz cervikalni kanal. 
Smatra se da je učestalost urođenih infekcija HSV2  1 na oko 2000 do 5000 porođaja. Prenošenje infekcije u prvim nedeljama trudnoće može biti povezano sa pobačajem. Ukoliko se infekcija razvije kasnije, ona može  prouzrokovati mikrocefaliju, hidrocefaliju i oštećenje oka (mikroftalmija, keratokonjunktivitis i retinitis). Oštećenja su opisana i kod primarnih i kod reaktiviranih infekcija.

OSTALE INFEKCIJE

Listerioza

Listerioza je česta, teška infekcija izazvana konzumiranjem hrane zaražene  bakterijom Listeria monocitogenes. Oko 1600 ljudi godišnje oboli od listerioze, a oko 260 umre od komplikacija izazvanih ovom infekcijom. Najpodložnije kategorije stanovništva su: trudnice, odrasli> 65 godina, imunokompromitovani pacijenti.

Trudnice obično imaju  samo temperaturu i simptome slične prehladi (umor i bolovi u mišićima). Međutim, infekcija tokom trudnoće može dovesti do pobačaja (20% slučajeva), prevremenog porođaja, drugih infekcija novorođenčeta ili  čak i fetalne smrti (3% slučajeva).

Parvovirus B19

Parvovirus B19  je mali  DNK virus iz porodice Parvoviridae. Parvovirus B19 je izazivač oboljenja erythema infectiosum (peta bolest) - česta virusna infekcija kod dece koja se odlikuje karakterističnim osipom bez poremećaja opšteg stanja.

Infekcija u trudnoći:
Infekcija trudnice u prvoj polovini trudnoće može dovesti do ozbiljnih posledica.. Dolazi  do pojave fetalne anemije sa  hidropsom (teški edem kod fetusa, sa akumulacijom tečnosti u svim šupljinama tela) ,a u nekim slučajevima nastupa  fetalna smrt (10% infekcija). Takođe, može doći i do prevremenog porođaja.  U drugom i trećem  tromesečju trudnoće rizik  za nastanak  komplikacija je minimalan.

Varicella-Zoster virus (VVZ) -ovcije boginje/vodene boginje

VZV je dvolančani DNA virus koji pripada rodu Varicelavirus i  porodici Herpesviridae(podfamilija Alphaherpesvirinae).  VZV je isključivo ljudski virus. Rasprostranjen je širom sveta i izuzetno je zarazan. Spada u grupu neurotropnih virusa.

Prilikom primarne infekcije ovaj herpesvirus izaziva Varicella infekciju, posle čega prelazi u latentnu formu u ganglijama dorzalnih korenova, da bi se više godina kasnije reaktivirao i izazvao herpes- zoster infekciju.

Kod inficiranih trudnica, prvo se  javlja prodromalna faza sa glavoboljom, groznicom i izmenjenim opštim stanjem. Dolazi do pojave osipa koji se sastoji od makula koje brzo napreduje do papula i vezikula. Lezije se pojavljuju u talasima,  u toku 6-10 dana. Mogu se razviti i brojne komplikacije, najčešće upala pluća, a ređe  encefalitis, miokarditis, hepatitis ili glomerlonefritis.

Infekcija sa obolele majke prelazi na plod transplacentarno, pri  čemu nije zapažena česta  pojava spontanih pobačaja, prevremenih porođaja i intrauterine smrti ploda. Plodu, međutim, češće preti pojava kongenitalnog varičela sindroma. Rizik od ovog sindroma je veći ako se infekcija majke dogodi u prvoj polovini trudnoće (do 5%), a izrazito retko sindrom prati infekciju majke u kasnijoj trudnoći. Ovaj sindrom obuhvata pojavu ožiljaka na koži, nepravilnosti skeleta, malformacije očiju, kao i mikrocefaliju i atrofiju kore mozga.  
Studije su pokazale da ukoliko majka ima herpes zoster, opasnost od ostećenja ploda je mnogo niža.
--------------------------------------------------------------------------------

Streptokok grupe B (Streptococcus agalactiae)
  
Streptokok grupe B ili beta-hemolitični streptokok (GBS), predstavlja bakterijsku vrstu koja je sastavni deo stalne vaginalne, rektalne i oralne bakterijske flore našeg organizma. Ovu bakteriju je moguće pronaći u reproduktivnim organima i rektumu, kako žena tako i muškaraca. Statistika pokazuje da se ona nalazi  kod  gotovo polovine testiranih žena, ali se kao posledica ne javljaju nikakvi zdravstveni problemi. Problem nastaje kada dođe do neonatalne infekcije streptokokom grupe B tokom porođaja, te je beba pod rizikom od nastanka teških i dugoročnih, ili čak fatalnih posledica. Streptokok grupe B se prenosi vaginalno tokom porođaja, odnosno prilikom prolaska deteta kroz porođajni kanal. Bakterija može izazvati nastanak ozbiljnih i teških bolesti kod novorođenčeta:respiratorne infekcije (pneumonije), infekcija krvi (sepsa), meningitis (upala omotača mozga i kičmene moždine).

Kod trudnih žena, GBS moze izazvati infekciju bešike, materice (amnionitis, endometritis) ,a može uzrokovati i preveremeni porođaj.

Kod novorođenčeta, postoje dva oblika ove bolesti izazvane  streptokokom grupe B (Streptococcus agalactiae).

RANA - Bolest počinje rano,  u prvoj nedelji života. Kod novorođenčeta se razvijaju : sepsa, upala pluća, meningitis, osteomijelitis, septični artritis.

KASNA-Bolest počinje kasno , nakon prve nedelje života (može se pojaviti i kasnije)
Prenosi se ljudskim kontaktom, a novorođenče razvija: meningitis, sepsu.

Mortalitet je oko 50%.

Hlamidija
  

Ova Infekcija je asimptomatska u oko 70% slučajeva.

Medjutim, infekcija hlamidijom u trudnoći može prouzrokovatii  prevremeno rođenje ili  pobačaj , a može se preneti  sa majke na fetus tokom rođenja  ,pa se kod novorođenčeta mogu javiti  infekcije oka (konjuktivitis)  ili upale  pluća.

Hepatitis B
  
Hepatitis B virus deo je porodice Hepadnaviridae, endemičan je u svetu i prenosi se direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima (parenteralno, zaraženom krvlju ili seksualnim kontaktom).

Hepatitis tipa B može se prenositi „vertikalno“ (transplacentarno) - sa majke na fetus. Ukoliko se majka zarazi u prvom tromesečju trudnoće, verovatnoća da će se infekcija preneti na fetus je 100% .Virus hepatitisa B se takođe može preneti  i dojenjem (preko majčinog mleka).

Hepatitis C
  
Virus hepatitisa C (HCV) je RNK virus koji pripada porodici Flaviviridae.

Virus hepatitisa C (HCV) uzrokuje akutni hepatitis i hroničnu bolest jetre (kod 80% zaraženih), uključujući cirozu jetre (kod 10-20% zaraženih) i hepatocelularni  karcinom (kod 1-5% zaraženih).  Procenjuje se da trenutno u  svetu ima približno 170 miliona ljudi (3% svetske populacije) koji su nosioci  ovog virusa ,  a  3-4 miliona  se  zarazi svake godine.

U prisustvu HCV infekcije kod trudnica postoji  rizik od prevremenog porođaja, nastanka urođenih oštećenja, male  porođajne težine na rođenju, kao i gestacijskog dijabetesa.

HIV
  
Procenjuje se da se približno 16 miliona žena širom sveta bori  sa  virusom humane imunodeficijencije (HIV) ,a da je  oko 250 000 dece  godišnje zaraženo (najvecim delom prenošenjem sa zaražene majke na fetus).
Smatra se da rizik od prenosa HIV-a sa majke na fetus intrauterino ili tokom porođaja iznosi 10-30%.

SIFILIS  

Sifilis je zarazna,hronična sistemska infektivna bolest koju izaziva bakterija Treponema pallidum. Klasifikuje se kao kongenitalni ili stečeni. Bolest se razvija od ranog sifilisa (primarni stadijum, sekundarni stadijum i rani latentni) do kasnog sifilisa (kasni latentni i tercijarni stadijum). Dijagnoza se postavlja na osnovu seroloških testova, a lečenje se vrši pomoću uobičajenih antibiotika. T. pallidum može proći kroz placentu, uzrokujuči oštećenja ploda različitog stepena.
 

  • Komentari (0)

napišite komentar


close

Profil TORCH

Proizvod je uspešno dodat u vašu korpu za kupovinu!

Moja korpa Poručite
close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

Proizvod je uspešno dodat u vašu korpu za kupovinu!

Moja korpa Poručite