Western Blot i serološka testiranja na Borrelia burgdorferi u dijagnostici Lajmske bolesti

Western Blot i serološka testiranja na Borrelia burgdorferi u dijagnostici Lajmske bolesti

Ovaj članak ima za cilj da informiše o ulozi ispitivanja antitela na Borrelia burgdorferi u dijagnozi Lajmske bolesti.

Dijagnoza Lajmske bolesti

Lajmsku bolest izazivaju bakterije iz grupe Borrelia burgdorferi sensu lato. U grupi postoji više vrsta, od kojih je B burgdorferi sensu stricto (B burgdorferi) karaktersitična za Severnu Ameriku, a B burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii za Evropu i Aziju. Dijagnoza Lajmske bolesti se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i laboratorijskog testiranja. U sklopu laboratorijskog testiranja koriste se 2 vrste testova: inicijalni serološki testovi i Western Blot.

Zašto se određuju antitela na Borreliju burgdorferi?

Kada je telo izloženo bakteriji Borrelia burgdorferi, imuni sistem proizvodi antitela, koja su po strukturi proteini koji se vezuju za bakteriju i pokušavaju da je neutrališu. Testiranje ovih antitela se koristi za potvrđivanje dijagnoze Lajmske bolesti.

Kada se koriste inicijalni skrining testovi za Lajmsku bolest?

Testiranje započinje određivanjem antitela IgM i IgG klase na Borrelia vrste. Za nastanak i detekciju antitela potrebno je da prođe određeno vreme od infekcije kako bi antitela nastala u dovoljnoj koncentraciji da bi mogla da se odrede. Za IgM antitela je potrebno 3 do 6 nedelja da postignu najveću koncentraciju i u nekim slučajevima mogu ostati u krvi godinama. Antitela IgG klase se pojavljuju nakon 2-3 nedelje od infekcije i ostaju godinama od prolaska simptoma.

Rezultat skrining testova na antitela može biti negativan, graničan i pozitivan. U slučaju sumnje na akutnu infekciju i negativnog rezultata na serološkom testiranju, drugi uzorak se može ponovo testirati nakon 2-3 nedelje. 

Kada se koristi Westren Blot za Borrelia burgdorferi?

Western Blot pomaže u razlikovanju lažno pozitivnih rezultata od pravih slučajeva Lajmske bolesti. Smatra se specifičnijim od početnih skrining testova i pruža dodatne dokaze koji podržavaju dijagnozu kada su prisutni klinički simptomi.

Graničan ili pozitivan rezultat skrining testova zbog toga treba potvrditi Western Blot testiranjem iz istog ili drugog uzorka. Tek kada Westren blot potvrdi prisustvo antitela na bakteriju, ukupan rezultat se smatra pozitivnim.

Ograničenja seroloških testiranja

Veoma je važno kada se testovi rade jer je potrebno vreme da antitela nastanu. Suviše rano urađen test može dati negativan rezultat iako je infekcija prisutna. 

Primenjeni antibiotici takođe mogu suprimirati imuni odgovor zbog čega se može dobiti negativan rezultat.
Zbog ukrštene reaktivnosti rezultati serološkog testiranja mogu biti lažno pozitivni zbog čega se moraju proveriti Western Blot testiranjem.

Ograničenja Western Blot testiranja

Važno je napomenuti da Western Blot testiranje takođe ima neka ograničenja:

  • vreme testiranja - može biti potrebno nekoliko nedelja da se razviju antitela nakon početne infekcije, što dovodi do potencijalnih lažno negativnih rezultata u ranim stadijumima Lajmske bolesti;
  • tumačenje rezultata - interpretacija rezultata Western Blot-a zahteva stručnost, jer mogu postojati varijacije u rezultatima testa u zavisnosti od laboratorije i kriterijuma za tumačenje koji se koriste.

Western blot i serološka testiranje antitela na Boreliju imaju važnu ulogu u potvrđivanju dijagnoze Lajmske bolesti. Otkrivanjem specifičnih antitela proizvedenih kao odgovor organizma na bakteriju ovi testovi pružaju značajne informacije lekarima. Međutim, prilikom interpretacije rezultata ovih tesova važno je uzeti u obzir kliničke simptome, medicinsku istoriju pacijenta i karakteristike samih testova.

Ove testove ne bi trebalo koristiti u svrhu skrninga opšte populacije, već samo kod osoba koje su boravile na mestima gde su mogle doći u kontakt sa krpeljima, bile izložene ujedu krpelja i za koje se sumnja da imaju Lajmsku bolest na osnovu simptoma. U zavisnosti od toga gde je pacijent boravio, postoje testovi za antitela na Borrelia vrste koje su karakteristične za Severnu Ameriku, Evropu i Aziju.

Ako sumnjate na Lajmsku bolest, konsultujte se sa svojim lekarom, koji će vam objasniti postupak postavljanja dijagnoze i u slučaju potvrde infekcije predložiti odgovarajuću terapiju.

Analize

close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

Proizvod je uspešno dodat u vašu korpu za kupovinu!

Moja korpa Poručite